Ceník - vstupné

1 dítě

1. hodina            60,- Kč 
každá další započatá hodina  50,- Kč